Hem

Välkommen till S:t Tomas Orkesterförening!

S:t Tomas Orkesterförening är en aktiv orkesterförening som verkat sedan 1961 när S:t Tomaskyrkan byggdes.
Orkestern är en symfoniorkester med cirka 45-50 medlemmar. Vi framför ungefär sex konserter per år i samarbete med olika dirigenter och solister. Repertoaren är huvudsakligen inriktad på klassisk musik för symfoniorkester. Orkestern består av goda amatörer, musiklärare och musikstuderande.
Vi repeterar i S:t Tomaskyrkan tisdagar kl 19.00 – 21.30.

Vår chefsdirigent är Staffan Mårtensson,  www.staffanmartensson.com

Kommande konserter:
Söndag 18/4  kl 16.00          !!!!!OBS!!!! INSTÄLLD, Vi ägnar dagen åt att spela in programmet p.g.a. smittläget