Konsertkalender

Våren 2020

9/2 kl. 16:00
En konsert i Beethovens ära!
Beethovens symfoni nr. 1, pianokonsert nr 5 och Kejsarkonserten
Solist: Bengt-Åke Lundin
Dirigent: Staffan Mårtensson