Konsertkalender

Hösten 2020

Söndag 20/9  kl 16.00        !!!OBS UTSÅLT!!!
“SEPTEMBERSERENADER”
W.A. Mozart: Serenad i Ess-dur för 8 blåsare
Dag Wirén: Serenad för Stråkorkester
W.A. Mozart: Klarinettkonsert
Solist och Dirigent: Staffan Mårtensson
Söndag 8/11  kl 16.00
“STOR ROMANTIK”
R. Schumann: Pianokonsert
P. Tjaijkovskij: Symfoni nr 5
Pianosolist: Anna Christensson
Dirigent: Staffan Mårtensson