Om oss

S:t Tomas orkester bildades 1961, för att medverka i den nybyggda kyrkans verksamhet. Med åren växte orkestern till en fullstor symfoniorkester. En fristående Orkester-förening bildades med ett samverkansavtal 1997 med kyrkan, som bidrar ekonomiskt och med sina lokaler för repetitioner
och konserter.
Symfoniorkestern, som idag består av 45-50 kvinnliga och manliga fritidsmusiker och professionella för
ledande uppgifter, framför 6-8 konserter per år, vissa i samverkan med kyrkans körer. Olika dirigenter och solister anlitas för en kvalificerad orkesterrepertoar.